Scheffer Groep
werkt aan morgen

Sinds 1991 is Scheffer Groep een bekend gezicht in de regio, maar ook landelijk worden wij steeds meer gezien. Scheffer Groep is een familiebedrijf met een hechte groep medewerkers. Scheffer Groep werkt Veilig en Vakkundig en is Veelzijdig. Deze termen staan centraal in onze bedrijfsvoering waarmee we streven naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Om dit te realiseren voor nu en in de toekomst, investeren we voortdurend in mens, materieel en opdrachtgever. Onze medewerkers zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit komt door het algemene en vakspecifieke bijscholingsaanbod via interne en externe cursussen en opleidingen. Hierdoor zijn al onze bedrijfsonderdelen gecertificeerd.

Uitgebreide aanpak met oog voor morgen

Ons plan van aanpak per opdracht is zeer uitgebreid. We brengen de risico’s van tevoren in kaart. We beschrijven wat we doen om overlast te beperken, melden wat doen we met stof en vallend puin, beschrijven de mate van circulariteit die we mogelijk achten, bepalen de afvoerroutes, de momenten van afvoeren, enzovoort. In ons werk hechten we veel waarde aan de wereld om ons heen: het milieu, duurzaamheid, circulariteit, maar ook onze nabije samenleving. Zo sponsoren we tal van regionale sportieve verenigingen en diverse goede doelen. Wij zijn blij om ook op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan onze maatschappij van morgen!

Sociale impact

Scheffer Groep voelt zich betrokken bij de samenleving. We zijn een maatschappelijk relevant bedrijf. Door innovatieve slooptechnieken te ontwikkelen en hierdoor efficiënt(er), duurzamer of meer circulair te kunnen werken, verkleinen we de negatieve impact van ons werk en vergroten we onze bijdrage aan een betere toekomst.

Scheffer Groep vindt duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers belangrijk. Zo willen wij werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Kennis en vakmanschap worden steeds belangrijker om de veranderingen in de maatschappij en in ons vakgebied bij te kunnen houden.

Erkend leerbedrijf

Scheffer Groep neemt de sociale verantwoordelijkheid om mensen te blijven ontwikkelen en op te leiden. Wij zijn een erkend leerbedrijf en wij zetten op veel projecten mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel (sloop)projecten worden aangenomen waaraan een SROI-eis gekoppeld is. Dit is een verplichting om een deel van de aanneemsom te investeren in een maatschappelijk project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veilig, Vakkundig & Veelzijdig

Scheffer Groep werkt Veilig en Vakkundig en is Veelzijdig. Deze termen staan centraal in onze bedrijfsvoering waarmee we streven naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Om dit te realiseren voor nu en in de toekomst, investeren we voortdurend in mens, materieel en opdrachtgever.

USP 1
Circulair amoveren

Alle vrijgekomen materialen worden op voorhand in kaart gebracht met een materialeninventarisatie. Hierbij bepalen wij of bepaald materiaal geschikt is voor hergebruik, direct of indirect. De herbruikbare materialen die vrijkomen na ontmanteling worden afgezet onder diverse kanalen. Materiaal zoals glas, isolatiemateriaal, puin en hout, worden strikt gescheiden en op hoogwaardige wijze gerecycled. Met onze duurzame aanpak behalen we circulaire successen en scoren we hoog op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

USP 2
Energieneutraal werken

Ons wagen- en machinepark voldoet aan de strengste en schoonste emissienorm die er is. Verder gebruiken wij CO2 neutrale brandstoffen, die minder NOx en fijnstof veroorzaakt. De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door investeringen in gecertificeerde, duurzame energieprojecten. Hiermee is ons wagen- en machinepark volledig energieneutraal, en dat al vanaf 2017! De afgelopen jaren hebben wij vol ingezet (en dat blijven wij doen) op elektrificatie van ons materieel, waar mogelijk werken wij dan ook uitsluitend met elektrisch aangedreven materieel.

USP 3
Maatschappelijk betrokken

In ons werk hechten we veel waarde aan de wereld om ons heen: het milieu, duurzaamheid, circulariteit, maar ook onze nabije samenleving. Zo sponsoren we tal van regionale sportieve verenigingen en diverse goede doelen. Wij zijn blij om ook op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan onze maatschappij van morgen!

Projecten

Ga naar overzicht

Leer ons kennen!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!