Infra & milieu

Als Scheffer Groep denken we graag mee en wij zijn door onze veelzijdigheid breed inzetbaar. Zo ook na sloopwerkzaamheden. Hulp nodig bij infrawerkzaamheden, bodemsanering of duurzaam afvoeren? Wij denken graag mee.  

Infrawerkzaamheden

Infrawerkzaamheden sluiten uitstekend aan op de diensten van Scheffer Groep. Op zowel voormalige slooplocaties als nieuwe locaties graven we bouwputten en maken we de grond na sanering direct bouwrijp. We leggen terreinriolering en drainage aan en, wanneer een bouwproject zijn voltooiing nadert, egaliseren de grond rondom het gebouw en regelen de terreininrichting zoals vijverafgraving, bestrating en groenaanleg. 

Milieukundige begeleiding en bodemsanering

Als een locatie een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld na de sloop van een gebouw, is bodemsanering in veel gevallen noodzakelijk. Al onze machines zijn standaard uitgerust met de juiste filters en overdrukapparatuur. Vervuilde grond vervoeren wij veilig naar gecontroleerde inrichtingen voor opslag en verwerking. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben opleidingen en cursussen gevolgd voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zij weten hierdoor exact wat ze in welke situatie moeten doen. 

Calamiteiten

De kennis van onze medewerkers zetten we ook in bij calamiteiten. Geregeld werkt Scheffer Groep bij ongevallen samen met brandweer en schade-experts. Het is onze taak ervoor te zorgen dat schadelijke en giftige stoffen zich niet kunnen verspreiden in de omgeving. Met onderdrukapparatuur en decontaminatie-units zorgen we ervoor dat onze mensen veilig en verantwoord hun werkzaamheden uit kunnen voeren. We blijven tijdens de uitvoering continu communiceren met de opdrachtgever, betrokken overheden en instanties, de brandweer en/of andere hulpverleners. 

Onze Specialismes

Ga naar overzicht

Leer ons kennen!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!